Forbes: Nowa fala autorskich funduszy inwestycyjnych

Grzegorz Witkowski, zanim poszedł na swoje, przez lata pracował w korporacjach. Zaczynał od E&Y, potem były PZU i Nordea OFE, a na koniec Trigon TFI. Dziś zarządza autorskim funduszem inwestycyjnym o nazwie Insignis FIZ. W dwa lata od starty Polacy powierzyli mu ponad 350 mln zł. Pieniędzy byłoby zapewne jeszcze więcej, ale od czerwca 2017 […]

Czytaj dalej…

Parkiet: Zarządzający. Elita funduszy inwestycyjnych

Od naszego ostatniego rankingu “Zarządzający o zarządzających” minęło pięć lat. O tym, jak długi jest to czas na rynku kapitałowym, świadczy zmiana pokoleniowa, do której doszło w zestawieniu najlepszych zawodowych inwestorów. Drugie zestawienie zarządzających funduszami najlepiej ocenianych przez przedstawicieli konkurencyjnych TFI istotnie różni się od swojej pierwszej edycji z początku 2013 r. Ekspertów od akcji […]

Czytaj dalej…

Insignis TFI zamyka się na nowych inwestorów

Insignis TFI zakończyło kolejną udaną emisję certyfikatów jedynego zarządzanego funduszu. Tym razem klienci powierzyli Insignis FIZ 90 mln zł. Zakończona emisja była ostatnią. Od początku obiecywaliśmy klientom, że jeśli tylko wartość zarządzanych aktywów może negatywnie wpływać na osiągane stopy zwrotu, zamkniemy fundusz dla nowych wpłat. Naszym celem jest stworzenie nie największego, ale najlepszego funduszu pod względem długoterminowych stóp […]

Czytaj dalej…

16 grudnia zakończyła się czwarta emisja certyfikatów inwestycyjnych Insignis FIZ

Portfel pozyskał kolejne 70 mln zł, dzięki czemu teraz zarządza aktywami rzędu 280 mln zł. Nie byłby to może imponujący wynik, gdyby nie to, że Witkowski z Petelskim sprzedają swój produkt własnym sumptem, bez pomocy pośredników. Dzięki temu nie muszą się dzielić opłatą za zarządzanie z dystrybutorami. W rezultacie jest ona o połowę niższa – […]

Czytaj dalej…

Insignis TFI: udana emisja w cieniu Brexitu

Insignis FIZ, jedyny fundusz w ofercie Insignis TFI w czerwcu przeprowadził trzecią emisję certyfikatów. Była to jednocześnie pierwsza emisja po przeniesieniu tego funduszu do Insignis TFI, po tym jak w kwietniu Towarzystwo uzyskało zgodę KNF na prowadzenie działalności. W emisji inwestorzy powierzyli Grzegorzowi Witkowskiemu i Marcinowi Petelskiemu, którzy zarządzają funduszem 49,2 mln zł. Była to już kolejna udana […]

Czytaj dalej…

Fala autorskich propozycji – czy jest sukces?

Więcej powodów do zadowolenia mają ci, którzy zaufali Grzegorzowi Witkowskiemu. Niemal rok temu wspólnie z Marcinem Petelskim (pracującym wcześniej jako zarządzający w Nordea OFE) pod skrzydłami Trigon TFI utworzyli Insignis FIZ, od początku planując uruchomienie własnego TFI. Zgodę KNF na działalność Insignis TFI otrzymali w połowie kwietnia br. Od początku działalności fundusz, który koncentruje się na polskim rynku […]

Czytaj dalej…

KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zarządzanie funduszami Insignis TFI

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Więcej ​ […]

Czytaj dalej…