Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja Zarządu Insignis TFI S.A. w zakresie stosowania w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez KNF w dniu 22 lipca 2014 r.
Pobierz plik

Wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą Insignis TFI S.A. oceny stosowania przez Towarzystwo w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez KNF w dniu 22 lipca 2014 r.
Pobierz plik

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 r.
Więcej