Wyceny

Wyceny certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych znajdują się w Panelu informacyjnym zabezpieczonym hasłem, które uczestnicy funduszy otrzymali wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów. W przypadku problemów z logowaniem uczestnicy mogą skontaktować się z Towarzystwem.