Wyceny

Wyceny certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych publikowane są w Serwisie Internetowym, do którego dostęp zabezpieczony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem. Identyfikator i hasło uczestnicy funduszy otrzymali wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów. W przypadku problemów z logowaniem uczestnicy mogą skontaktować się z Towarzystwem.