Wyceny

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji o wycenie certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W związku z przywołanym stanowiskiem wyceny przeniesione zostały do Panelu informacyjnego zabezpieczonego hasłem, które uczestnicy funduszu otrzymali wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów. W przypadku problemów z logowaniem uczestnicy mogą skontaktować się z Towarzystwem.