16 grudnia zakończyła się czwarta emisja certyfikatów inwestycyjnych Insignis FIZ

Portfel pozyskał kolejne 70 mln zł, dzięki czemu teraz zarządza aktywami rzędu 280 mln zł. Nie byłby to może imponujący wynik, gdyby nie to, że Witkowski z Petelskim sprzedają swój produkt własnym sumptem, bez pomocy pośredników. Dzięki temu nie muszą się dzielić opłatą za zarządzanie z dystrybutorami. W rezultacie jest ona o połowę niższa – […]

Czytaj dalej…

Insignis TFI: udana emisja w cieniu Brexitu

Insignis FIZ, jedyny fundusz w ofercie Insignis TFI w czerwcu przeprowadził trzecią emisję certyfikatów. Była to jednocześnie pierwsza emisja po przeniesieniu tego funduszu do Insignis TFI, po tym jak w kwietniu Towarzystwo uzyskało zgodę KNF na prowadzenie działalności. W emisji inwestorzy powierzyli Grzegorzowi Witkowskiemu i Marcinowi Petelskiemu, którzy zarządzają funduszem 49,2 mln zł. Była to już kolejna udana […]

Czytaj dalej…

Podsumowanie wyników inwestycyjnych Insignis FIZ za pierwszy rok działalności

Minął rok od startu działalności inwestycyjnej Insignis FIZ. W tym okresie nasz fundusz osiągnął najwyższą stopę zwrotu z 86 funduszy absolutnej stopy zwrotu sklasyfikowanych przez portal Analizy.pl. Uczestnicy funduszu, którzy powierzyli nam środki rok temu zyskali 17,6%. żródło: Analizy.pl […]

Czytaj dalej…

Fala autorskich propozycji – czy jest sukces?

Więcej powodów do zadowolenia mają ci, którzy zaufali Grzegorzowi Witkowskiemu. Niemal rok temu wspólnie z Marcinem Petelskim (pracującym wcześniej jako zarządzający w Nordea OFE) pod skrzydłami Trigon TFI utworzyli Insignis FIZ, od początku planując uruchomienie własnego TFI. Zgodę KNF na działalność Insignis TFI otrzymali w połowie kwietnia br. Od początku działalności fundusz, który koncentruje się na polskim rynku […]

Czytaj dalej…

KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zarządzanie funduszami Insignis TFI

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Więcej ​ […]

Czytaj dalej…

Udany start Insignis FIZ

Insignis FIZ działa zaledwie 5 miesięcy. Pozyskane w czerwcu od klientów blisko 66 mln zł zarządzający Grzegorz Witkowski i Marcin Petelski powiększyli o +9,6%. W tym samym czasie indeks polskiej giełdy WIG spadł o -12%. Aktywa są inwestowane wyłącznie w płynne akcje polskich spółek z wykorzystaniem techniki long / short, a więc zabezpieczając posiadane pozycje poprzez krótką sprzedaż […]

Czytaj dalej…