Insignis FIZ na pierwszym miejscu w rankingu analizy.pl

Insignis FIZ na pierwszym miejscu w rankingu analizy.pl funduszy zamkniętych absolutnej stopy zwrotu na koniec 2023!!! Trudno o lepsze podsumowanie konsekwentnie mocnych ostatnich 3 lat w Insignis. Fundusz Insignis FIZ nie tylko ma najlepszą powtarzalność wyników, co jest pierwszorzędnym celem przyjętej strategii i kryterium rankingu, ale jednocześnie jedną z najwyższych stóp zwrotu w całej stawce.
Więcej