Polityka prywatności

Informacje ogólne

Właścicielem niniejszej strony internetowej https://www.insignistfi.pl (dalej, jako: „Strona internetowa”) jest Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, (dalej również jako: „Operator Strony internetowej” lub „Towarzystwo”). Towarzystwo jest administratorem danych osobowych Użytkowników Strony internetowej.

Z Towarzystwem, w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, Użytkownicy Strony internetowej mogą się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: dane.osobowe@insignistfi.pl lub pisemnie na adres Towarzystwa wskazany powyżej.

Towarzystwo szanuje prawo do prywatności Użytkowników Strony internetowej, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach Strony internetowej ograniczane jest do niezbędnego minimum.

Zakres zbieranych danych

Na potrzeby kontaktu z Użytkownikiem Strony internetowej Towarzystwo gromadzi dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto, Towarzystwo przetwarza login Użytkownika Strony internetowej, korzystającego z serwisu internetowego.

Strona internetowa wykorzystuje także tzw. ciasteczka, czyli informacje o aktywności Użytkownika na Stronie internetowej, pozwalające na dostosowanie treści Strony internetowej do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka pozwalają także na optymalizację funkcjonowania Strony internetowej, prowadzenie statystyk i analiz przez Towarzystwo, zapewnienie bezpieczeństwa etc.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej

Dane, w tym dane osobowe Użytkowników Strony internetowej, przetwarzane są przez Towarzystwo na potrzeby prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, zapewnienia dostępu do serwisu internetowego udostępnionego poprzez Stronę internetową, analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony internetowej oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników, a także prowadzenia statystyk i analiz.

Dane Użytkowników Strony internetowej przetwarzane będą w celu i na podstawie:

 1. nawiązania kontaktu z osobą korzystającą z formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i w tym celu przetwarzane jest imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i numer telefonu,
 2. zapewnienia dostępu do serwisu internetowego dla uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i w tym celu przetwarza się login Użytkownika,
 3. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony internetowej oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników w związku z prawnie uzasadnionym interesem Towarzystwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO, w celu których zapisywane są i wykorzystywane tzw „ciasteczka” oraz logi i adres IP,
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Do prawnie uzasadnionych interesów Towarzystwa, w przypadku gdy przetwarzanie danych będzie następowało w związku z realizacją tego interesu (podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą zaliczać się: udzielenie przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Dane osobowe udostępniane w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego stanowią warunek skorzystania z tego formularza. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

Udostępnienie danych osobowych niezbędnych do logowania w serwisie internetowym stanowi warunek korzystania z tego serwisu. W przypadku nieudostępnienia danych nie będzie możliwe zalogowanie.

Za pomocą Strony internetowej pozyskiwane są informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 1. dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym dostępnym na Stronie internetowej,
 2. dobrowolnie wprowadzone dane do logowania w serwisie informacyjnym,
 3. zapamiętywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika tzw. „pliki cookies” oraz
 4. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa.pl, funkcjonującego pod adresem https://www.nazwa.pl/, a także przetwarzanie adresu IP Użytkownika.

Korzystanie ze Strony internetowej jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy ponadto, że na Stronie internetowej mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Strony internetowej w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: LinkedIn, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Strony internetowej zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności lub jej odpowiedniku, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Towarzystwo następującym kategoriom odbiorców: podmiotom i organom, którym Towarzystwo jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Towarzystwa danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Towarzystwa usługi, w tym usługi doradcze, audytowe, księgowe, w zakresie wyceny, informatyczne, archiwizacji a także innym podmiotom, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością.

Informacje zbierane w Formularzu kontaktowym

Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (takie jak oznaczenie czasu połączenia, czy adres IP).
Dane w Formularzu kontaktowym są udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą Użytkownika. Dane podane w Formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu otrzymania informacji na temat funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Dane oraz informacje podane w Formularzu kontaktowym mogą być dostępne osobom lub podmiotom technicznie obsługującym Stronę internetową.

Informacja o plikach cookies

Strona internetowa, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.), korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony internetowej podczas jego przeglądania;
 • zwiększenia bezpieczeństwo korzystania ze Strony internetowej;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony internetowej z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości Strony internetowej do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na Stronie internetowej, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Stronie internetowej.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Strony internetowej reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach (m.in. Politykę ochrony prywatności Google Analytics).

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zapisaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. „referer link”) – w przypadku gdy przejście na Stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów Operatora Strony internetowej.

Prawa Użytkownika Strony internetowej

Użytkownikowi Strony internetowej przysługuje prawo:

 • do żądania od Towarzystwa dostępu do danych osobowych Użytkownika Strony internetowej, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym co najmniej żądania od Towarzystwa udzielenia informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO,
 • do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Użytkownika Strony internetowej, o którym mowa w art. 16 RODO, przez co należy rozumieć doprowadzenie do stanu zgodności przetwarzanych danych ze stanem rzeczywistym oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych Użytkownika Strony internetowej, o czym mowa w art. 17 RODO, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w ust. 1 tego artykułu i jednocześnie nie występuje wyłączenie opisane w ust. 3,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony internetowej, o czym mowa w art. 18 RODO, w przypadkach opisanych w ust. 1 tego artykułu, w wyniku czego Towarzystwo będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika Strony internetowej w związku z jego szczególną sytuacją, o czym mowa w art. 21 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f),w wyniku czego Towarzystwo nie będzie mogło już przetwarzać takich danych osobowych, chyba że wykaże ono istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • do otrzymania od Towarzystwa na podstawie art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Użytkownika Strony internetowej, które dostarczył Towarzystwu, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Towarzystwa, jeżeli Towarzystwo przetwarza jego dane na podstawie udzielonej zgody oraz przetwarza je w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi na działania Towarzystwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika Strony internetowej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres korespondencyjny PUODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Towarzystwo może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z takiego żądania.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Towarzystwa na podstawie zawartych umów, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wskazanych celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Towarzystwa usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Towarzystwa.

Towarzystwo przekazuje dane Użytkowników Strony internetowej wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest przez Towarzystwo praktykowane.

Okres przez który dane będą przechowywane

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Strony internetowej jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od Towarzystwa wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji po przesłanym zapytaniu przez formularz kontaktowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnego załatwienia sprawy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia dostępu do konta użytkownika w serwisie internetowym, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym ustało uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zagwarantowania prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa, dane osobowe będą przetwarzane aż do wygaśnięcia wymagalności uprawnienia do realizacji tego interesu, w tym m.in. do upływu terminu przedawnienia roszczeń Towarzystwa.

Dodatkowe informacje

Towarzystwo przy administrowaniu danymi osobowymi Użytkowników Strony internetowej nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Niniejsza Polityka prywatności, jak i inne powiązane z nią dokumenty, może ulegać zmianie w szczególności w następstwie zmiany okoliczności przetwarzania danych, w tym w przypadku rozwoju technologii internetowej, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m.in. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. O zmianach Polityki prywatności Towarzystwo informuje poprzez publikację jej zmienionego brzmienia na Stronie internetowej.

Korzystając ze Strony internetowej, warto zapoznać się również m.in. z:

Data aktualizacji: 28 lipca 2023 r.