Podmioty współpracujące

Bank Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.
Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tel. +48 22 579 90 00
Fax +48 22 579 90 01
www.db-polska.pl

 

Audytor

Ernst & Young Audyt Polska sp. z .o.o. spółka komandytowa
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Fax +48 22 557 70 01