Rada Nadzorcza


Dominik Libicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Andrzej Ladziński – Członek Rady Nadzorczej


Wojciech Niesyto – Członek Rady Nadzorczej