Insignis TFI zamyka się na nowych inwestorów

Insignis TFI zakończyło kolejną udaną emisję certyfikatów jedynego zarządzanego funduszu. Tym razem klienci powierzyli Insignis FIZ 90 mln zł. Zakończona emisja była ostatnią. Od początku obiecywaliśmy klientom, że jeśli tylko wartość zarządzanych aktywów może negatywnie wpływać na osiągane stopy zwrotu, zamkniemy fundusz dla nowych wpłat. Naszym celem jest stworzenie nie największego, ale najlepszego funduszu pod względem długoterminowych stóp […]

Czytaj dalej…