Parkiet TV: Największa hossa w historii GPW w kolejnym cyklu

Chiny nie są skłonne do ustępstw, które oddalałyby je do zdobycia dominującej pozycji na świecie. Stąd jakiekolwiek porozumienia w wojnie handlowej USA-Chiny będą miały charakter taktyczny i żadne mocarstwo nie pójdzie na daleko idące ustępstwa. Przecena na rynkach zacznie się od pęknięcia bańki, która zbudowała się w modzie na finansowanie start-upowych skalowalnych biznesów internetowo-technologicznych, które posiłkując się mitem Amazona przyciągają kapitał na finansowanie swoich głęboko nierentownych biznesów. Przecena na rynkach bazowych pogłębi spadki krajowych spółek o 20-30%. Następny cykl gospodarczy przyniesie jednak największą hossę w historii GPW.
Więcej
Materiał video