Insignis TFI: udana emisja w cieniu Brexitu

Insignis FIZ, jedyny fundusz w ofercie Insignis TFI w czerwcu przeprowadził trzecią emisję certyfikatów. Była to jednocześnie pierwsza emisja po przeniesieniu tego funduszu do Insignis TFI, po tym jak w kwietniu Towarzystwo uzyskało zgodę KNF na prowadzenie działalności. W emisji inwestorzy powierzyli Grzegorzowi Witkowskiemu i Marcinowi Petelskiemu, którzy zarządzają funduszem 49,2 mln zł. Była to już kolejna udana […]

Czytaj dalej…