Jeszcze kilka tygodni spadków akcji, a potem zakupy na lata

Kluczowym wyzwaniem dla rynków akcji pozostają stopy procentowe. Muszą być one utrzymywane wysoko w celu stłumienia inflacji wywołanej drukiem pieniądza w czasie pandemii. Na rynkach bazowych cykl podwyżek stóp dopiero dobiega końca – zauważa Witkowski. Zwraca uwagę, że nie widzieliśmy jeszcze ich pełnego wpływu na spadek aktywności gospodarczej w USA i strefie euro. Utrzymuje się tam inwersja krzywej dochodowości, która jest niezawodnym wskaźnikiem wyprzedzającym recesję.
Więcej