16 grudnia zakończyła się czwarta emisja certyfikatów inwestycyjnych Insignis FIZ

Portfel pozyskał kolejne 70 mln zł, dzięki czemu teraz zarządza aktywami rzędu 280 mln zł. Nie byłby to może imponujący wynik, gdyby nie to, że Witkowski z Petelskim sprzedają swój produkt własnym sumptem, bez pomocy pośredników. Dzięki temu nie muszą się dzielić opłatą za zarządzanie z dystrybutorami. W rezultacie jest ona o połowę niższa – 2 proc. rocznie plus opłata za sukces – niż w funduszach o podobnym profilu ryzyka. (…) Od uruchomienia w czerwcu 2015 r. Insignis FIZ zarobił ponad 25 proc., a od początku tego roku – przeszło 14 proc.
Więcej